top of page

Dotace pro vodohospodářské stavby

 • výběr nejvhodnějšího dotačního zdroje

 • podání žádosti o dotaci

 • administrace dotace v průběhu realizace akce

 • závěrečné vyúčtování akce

 • kalkulace dopadu investičního záměru do výše vodného a stočného

Technické a ekonomické poradenství

 • výstavba a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury (vodovody, úpravny pitných vod, kanalizace, čistírny odpadních vod, apod.)

 • realizace protipovodňových opatření

 • odstraňování povodňových škod

 • výstavba a obnova vodních děl (nádrží)

 • realizace přírodě blízkých revitalizačních zásahů v krajině

Služby pro vlastníky vodovodů a kanalizací​​​

 • posouzení variant správy a provozování vodovodů a kanalizací

  • vlastnický / oddílný / smíšený model provozování

  • obec provozuje sama

 • příprava smluvní dokumentace

  • smlouva o pachtu a provozování

  • smlouva o provozování

  • smlouva o provozování za vynaložené náklady

  • smlouva o technické pomoci

  • smlouva o zajištění odborného zástupce pro provoz VaK

  • koncesní smlouva

 • prověření výsledku hospodaření provozovatele s majetkem obce

 • fakturace vodného a stočného

Pokud máte zájem o nabízenou službu, kontaktujte nás...

Jméno: *

E-mail: *

Telefon: *

Zpráva:

Výborně! Zpráva byla přijata.

dotace a poradenství
bottom of page