top of page

Reference

… rádi jsme se podíleli na těchto projektech:

 • AMPARA s.r.o. fotovoltaická elektrárna

 • AMPARA s.r.o. zavedení průmyslu 4.0

 • Auto Hégr, a.s. zavedení nového informačního systému

 • Batelov kanalizace a ČOV

 • Bednáreček odkanalizování a čištění odpadních vod

 • Bečice  výstavba centrální kořenové ČOV

 • Bělá nad Radbuzou stavební úpravy objektu sociálních služeb

 • Bobrová výstavba autobusového terminálu

 • Borovany, okr. Písek – novostavba kanalizace a ČOV

 • Borovany, okr. Písek – obnova rybníka v k.ú. Borovany

 • Borovany, okr. ČB – obnova rybníků ve správním území města Borovany

 • Boršov nad Vltavou cyklostezka na levém břehu Vltavy - Boršov nad Vltavou, Homole, Planá

 • Boršov nad Vltavou dopravní automobil

 • Boršov nad Vltavou dostavba odborných učeben a školní dužiny 

 • Boršov nad Vltavou multifunkční traktor

 • Boršov nad Vltavou odkanalizování oblasti Poříčí - Březí

 • Boršov nad Vltavou  přístavba mateřské školy

 • Boršov nad Vltavou sanace skal nad Fritschovo stezkou

 • Boršov nad Vltavou stavba chodníku v Poříčské ulici

 • Boskovice  fotovoltaická elektrárna ve firmě MINERVA

 • Božetice – obnova Mlýnské stoky po povodni

 • Božetice – dopravní automobil s přívěsem nákladním (SDH)

 • Božetice – oprava místních komunikací

 • Božejovice – novostavba kanalizace a ČOV

 • Branišov – kanalizace a ČOV

 • Branišov – rozšíření a obnova kanalizace

 • Březí u Žinkov výstavba vodních nádrží

 • Budíkov odbahnění a oprava rybníka

 • Budíkov nákup obecního traktoru

 • Budislav oprava Zámeckého rybníka

 • Budišov společně za poznáním (konektivita, nábytek, pomůcky, rekonstrukce budovy ZŠ)

 • Budišov vzduchotechnika, FVE, zateplení, zdroj tepla a otopná soustava pro budovu MŠ

 • Bujanov, Skoronice – kanalizace a ČOV

 • Cehnice – kanalizace a ČOV

 • Cisterciácké opatství Vyšší Brod – návštěvnické centrum kláštera

 • CZECH-METAL s.r.o. – dotřídění a úprava vybraných odděleně sbíraných složek komunálního odpadu - bubnový třídič, manipulační vozík, velkoobjemové kontejnery, střihací nůžky, pásový dopravník

 • Čakov – kanalizace a ČOV

 • Čejkovice – dostavba kanalizace

 • Červená Řečice – oprava a odbahnění rybníka

 • Česká Olešná – rekonstrukce rybníka Zámecký

 • Český Rudolec – rekonstrukce vodovodu

 • Český rybářský svaz, z. s., m.o. Kutná Hora – oprava rybníku Vrabcov

 • Český svaz ochránců přírody – pořízení techniky pro projekt "Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů"

 • Čikov – obytná zóna

 • Čikov – rekonstrukce místní komunikace 8d-1

 • Čikov – víceúčelové sportovní hřiště

 • ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. – revitalizace Labiště pod Černou a revitalizace Mělnického Labiště

 • Dasný – novostavba ČOV a dostavba kanalizace

 • Dasný – obnova kanalizace DN500

 • Dasný – protipovodňová opatření

 • Dasný – rekonstrukce místní komunikace

 • Dehtáře návesní rybník

 • Dírná vodovodní síť Dírná, Závsí, Zářičí a Nová Ves

 • Dobronice obnova vodních zdrojů

 • Dobronice – úpravna vody

 • Dobronín – obnova rybníka Holotympl

 • Dobroutov – splašková kanalizace a ČOV

 • Dobroutov vodovod, vodojem a úpravna vody

 • Dolní Cerekev – vodovod, intenzifikace úpravny vody

 • Dolní Lažany – splašková kanalizace

 • Dolní Pěna – kanalizace a ČOV

 • Doubí nad Lužnicí – výstavba rybníka

 • Doudleby – novostavba kanalizace a ČOV

 • Doudleby – multifunkční hřiště

 • Drahotěšice – oprava a odbahnění rybníka

 • Drahotěšice – přeložka kanalizace

 • Dražíč – opravy a odbahnění vodních děl po povodni

 • Dražíč – rekonstrukce vodojemu

 • Dráchov – revitalizace Dráchovských tůní – I. a II. etapa

 • Drhovice – kanalizace a ČOV

 • Dubné chodníky Křenovice a Třebín

 • Dubné kanalizace jihovýchod

 • Dubné stavba sportovního areálu

 • Dvory nad Lužnicí – čištění odpadních vod (domovní ČOV)

 • Dvory nad Lužnicí – dostavba vodovodu

 • Dvory nad Lužnicí – oprava stávajících komunikací

 • Dvory nad Lužnicí – vodojem

 • Dvory nad Lužnicí – záložní a posilový zdroj pitné vody - vrt HV-2

 • ENVY RECYCLING s.r.o. – Snížení energetické náročnosti recyklační linky

 • Hamerský potok – podpora biodiverzity NPP Kaproun

 • Herálec – dostavba splaškové kanalizace

 • Hněvkovice – prodloužení vodovodu

 • Hodětín – vodovod Blatec

 • Hodonice – novostavba kanalizace a ČOV

 • Hoch a synové 1899, s.r.o. – fotovoltaická elektrárna vč. akumulace energie

 • Holašovice – rekonstrukce vodojemu

 • Homole – kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole

 • Horní Kněžeklady novostavba vodovodu

 • Horní Kruty kanalizace a ČOV

 • Horní Pěna – dostavba kanalizace a ČOV Malíkov nad Nežárkou

 • Horní Rápotice – odbahnění a oprava Dolního rybníka

 • Horní Rápotice – revitalizace návsi

 • Horní Skrýchov – novostavba kanalizace a ČOV

 • Horní Stropnice – FZŠ - cisternová automobilová stříkačka

 • Horní Stropnice – kořenová ČOV a kanalizace Světví

 • Horní Stropnice – revitalizace návsi Světví

 • Hosín – oprava místních komunikací

 • Hospříz – rekonstrukce a intenzifikace ČOV

 • Hrdějovice – modernizace hřiště ZŠ a tělocvičny

 • Hrdějovice – multifunkční hřiště

 • Hrdějovice – obnova komunikace 20c

 • Hrdějovice – obnova vodovodu Na Návsi

 • Hrdějovice – obnova vodovodu v ulici Těšínská a Hlubocká

 • Hrdějovice – Základní škola Dr. M. Tyrše - přístavba šaten

 • Humpolec – oprava a odbahnění rybníků v k.ú. Petrovice

 • Hvozdec – herní prvky ve veřejném prostoru (workout)

 • Hvozdec – oprava místní komunikace

 • H. Z. C. J. a.s. – instalace fotovoltaiky a akumulace energie

 • Chelčice – cyklostezka  Chelčice - Vodňany

 • Chelčice dopravní automobil (SDH)

 • Chelčice komunitní centrum

 • Chelčice multifunkční objekt

 • Chelčice  oprava hřbitovní zdi

 • Chelčice pořízení multifunkčního samochodného žacího stroje

 • Chelčice sociální byty

 • Chelčice – víceúčelové hřiště s umělým povrchem

 • Chelčický domov sv. Linharta rekonstrukce a vybavení objektu pro vytvoření zázemí STD Chelčického domova sv. Linharta

 • Chelčický domov sv. Linharta zkvalitnění zázemí a vybavení sociálních služeb

 • Chvalšiny – obnova kanalizace

 • Chvalšiny – obnova kanalizace v k.ú. Borová u Chvalšin

 • Chvalšiny – Hejdlov, Vrt H - 1

 • Chýnov u Tábora – novostavba retenční nádrže

 • Jankov – kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice

 • Jasenice – zateplení a výměna oken obecního úřadu

 • Jedlany – dostavba kanalizace a novostavba ČOV

 • Jetětice – posílení vodovodu, nový vodní zdroj

 • Jetětice – inženýrské sítě Jetětické Samoty

 • Jetětice – kanalizace Jetětické Samoty

 • Jetětice – veřejné osvětlení Jetětické Samoty

 • Jetětice – oprava komunikace Jetětické Samoty

 • Jihočeská univerzita v ČB – laboratoř nemocí ryb

 • Jihočeská univerzita v ČB – obnova a rozšíření přístrojového vybavení FROV JU a centra CENAKVA

 • Jihočeská univerzita v ČB – rekonstrukce a změna užívání „stodoly“

 • Jihočeská univerzita v ČB – reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu

 • Jilem – ČOV a kanalizace

 • Jistebnice – nový vodní zdroj pro Hůrku u Jistebnice

 • Jistebnice – pořízení lesnické techniky

 • Jílovice – dětské hřiště u MŠ

 • Jílovice – pořízení traktoru do lesního hospodářství

 • Jílovice – náhradní zdroj vody – vrt HV 2

 • Jílovice – nákup stroje k údržbě veřejných prostranství

 • Jílovice – víceúčelové sportovní hřiště

 • Jílovice – vodovod Lipnice, Kramolín, Jílovice nádraží

 • Kamenný Újezd – Krasejovka – čistírna odpadních vod

 • Kamenný Újezd – vodovod Milíkovice

 • Kamenný Újezd – rekonstrukce vodojemu, čerpací stanice a ATS

 • Kardašova Řečice – obnova kalové koncovky na ČOV

 • Kladeruby nad Oslavou – splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou (TDI)

 • Kluky – posílení vodních zdrojů, vrt S1, doplnění technologie ÚV

 • Kněžice – pořízení lesní techniky

 • Kojetín – zásobování vodou a odkanalizování obce

 • Kolpingovo dílo ČR – rekonstrukce TK Sejřek

 • Komařice zásobování pitnou vodou

 • Komárov – kanalizace a ČOV

 • Košice – novostavba vodovodu pro místní část Doubí

 • Košice – sanace požární nádrže

 • Košice – splašková kanalizace pro místní část Doubí

 • Kotlasy – splašková kanalizace

 • Kozlov – fotovoltaická elektrárna (FVE)

 • Kozlov – obnova místní komunikace

 • Kozlov – rekonstrukce obecního rybníku v Leštině

 • Kozlov – revitalizace obecních rybníků v k.ú. Vrbka

 • Kožlí – odbahnění a oprava rybníka

 • Kožlí – rozšíření kanalizace

 • Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje – KLIMAGRÜN - Výsadby zeleně I.

 • Kralice nad Oslavou – chodník u silnice I. třídy č. 23

 • Kralice nad Oslavou – inženýrské sítě a ATS v lokalitě „Na Horkách“

 • Kralice nad Oslavou – místní komunikace v obci Horní Lhotice 

 • Kralice nad Oslavou – přístavba mateřské školy

 • Kralice nad Oslavou – přístavba knihovny a archivu

 • Krasoňov – oprava manipulačního objektu a výstavba bezpečnostního přelivu rybníka Tuksa

 • Křivsoudov – intenzifikace ČOV

 • Kšely – výstavba vodní nádrže Hrstkov

 • Kunžak – bikepark

 • Kunžak – nákup CAS pro JSDH

 • Kunžak – obnova rybníků v k.ú. Valtínov

 • Kunžak – prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu

 • Kunžak – projektová dokumentace, inženýrská činnost a dotační management FVE

 • Kunžak – rekonstrukce ulice Žižkova, komunikace, veřejné osvětlení, místní rozhlas, kanalizace a vodovod

 • Kunžak – stavební úpravy MŠ

 • Kunžak – ZTV Malé Podolí

 • Libín – dopravní automobil pro jednotku SDH

 • Libín – multifunkční hřiště a zpevněná plocha

 • Libín – nákup techniky pro lesní hospodářství

 • Libín – oprava místní komunikace 9c

 • Luka nad Jihlavou – komunikace v lokalitě U dvoru II

 • Luka nad Jihlavou – výstavba splaškové a dešťové kanalizace

 • Luka nad Jihlavou – zhotovitel PD pro rozšíření ČOV a výstavbu kanalizace v m.č. Otín

 • Lutová – rybník s litorálním pásmem a tůněmi

 • Majdalena – splašková kanalizace a ČOV

 • Maleč – čistírna odpadních vod a kanalizace, rekonstrukce vodovodu

 • Malonty – nákup lesní techniky

 • Malonty – obnova sportovišť v ZŠ

 • Malonty – skatepark

 • Malonty – zateplení bytového domu

 • Malšice – intenzifikace a modernizace ČOV

 • Mezná – kanalizace a centrální ČOV

 • Mezná – výstavba nového vodojemu a vodovodu

 • Městské lesy Vimperk – nákup lesního vyvážeče

 • Mikroregion Chelčicko-Lhenický – příprava studií pro zmírnění dopadů klimatických změn

 • Míchov – obnova rybníka

 • Mladošovice – nákup traktoru

 • Mladošovice – oprava rybníka

 • Mladošovice – úprava vodní nádrže Lhota u Vlachovic

 • Mladošovice vodojem

 • Mladošovice Lhota - dopravní automobil pro jednotku SDH

 • Mnich – vodní nádrž Klinkov

 • Mysliboř – vodovodní přivaděč a zásobovací řady

 • Myslivecký spolek HABERSKÝ VRCH – mokřadní plochy v LBK 0441, k.ú. Lipí

 • Načeradec – vodovod Dolní Lhota

 • Nová Říše dostavba kanalizace a ČOV

 • Obrataň – výstavba rybníka Vrška

 • Okoř – obohacení vodního režimu rybníka Okoř

 • Olešná – kanalizace a ČOV

 • Olešnice – jazyková učebna ZŠ, zajištění konektivity školy a vybavení jazykové učebny

 • Olešnice – obnova a doplnění chodníků

 • Olešník – úpravy kanalizace a vodovodu

 • Opařany – oprava komunikace po povodních v k.ú. Oltyně

 • Orlina – revitalizace, oprava a odbahnění vodního toku

 • Orlík nad Vltavou – oprava a zabezpečení Hrejkovického rybníka

 • Osek – malá vodní nádrž Petrovice

 • Osek – vodovod Petrovice a Rohozná

 • Paseky – obnova rybníka a obslužná komunikace

 • Paseky – oprava místní komunikace

 • Paseky – rekonstrukce požární zbrojnice

 • Paseky – zdrojové posílení vodovodu

 • PEKSTRA spol. s r.o. – instalace fotovoltaiky a akumulace energie

 • Petříkov – obnova místních komunikací

 • Petříkov – změna stavby č.p. 25 na obecní byty

 • Pištín – dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním (SDH)

 • Pištín – novostavba kanalizace a ČOV

 • Pištín – oprava kaple Nejsvětější srdce páně v Češnovicích

 • Pištín – oprava místních komunikací a chodníků

 • Pištín – prodloužení vodovodu Zálužice

 • Pištín – přístavba pavilonu mateřské školy

 • Pištín – rekonstrukce víceúčelového hřiště v Češnovicích

 • Pištín – sportovně relaxační areál

 • Pištín – výměna dopravního značení

 • Pístina rekonstrukce a obnova rybníku Koralova Sádka

 • Planá u Českých Budějovic kanalizace a vodovod

 • Planá u Českých Budějovic rekonstrukce místní komunikace

 • Plav obnova povrchu hokejbalového hřiště

 • Plav – obnova zásobního řadu vodovodu

 • Plav – přemístění kanalizační čerpací stanice, dostavba a úprava kanalizace a prodloužení vodovodu

 • Plav – revitalizace pravého břehu Malše

 • Plav – vybudování hřiště

 • Plav – zvýšení kapacity ČOV

 • Plavsko – oprava rybníka Rohlík

 • Pneu Tiger s.r.o. – energetické úspory v areálu provozovny společnosti v Příbrami

 • Polná – likvidace komunálních odpadů

 • Popelín – nová hasičská zbrojnice

 • Popelín – obnova vodovodu

 • Popelín – prodloužení vodovodu, kanalizace a STL plynovodu

 • Popelín – splašková kanalizace a ČOV

 • Popůvky – odkanalizování obce

 • Povltavská stavební společnost s.r.o. – fotovoltaická elektrárna s akumulací a úspory energií

 • Pošná – oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

 • Prachatice – tunelová krytá střelnice

 • Prosenice – revitalizace slepého ramene, k.ú. Proseničky

 • Přehořov – vodovod Hrušova Lhota

 • Přísečná – dopravní automobil pro jednotku SDH

 • Putimov – připojení vrtu HVP-1 na vodovod

 • Rabí – oprava místní komunikace

 • Radenín – kanalizace a ČOV v m.č. Kozmice

 • Radětice – dostavba kanalizace a ČOV

 • Radošovice – kanalizace Kapsova Lhota

 • Rantířov – splašková kanalizace a ČOV + rekonstrukce vodovodu

 • Rataje – dostavba vodovodu a rekonstrukce vodojemu

 • Rataje – dostavba vodovodu, kanalizace a komunikace pro nové stavební parcely (ZTV)

 • REVITA CZ – revitalizace rybníka Skalský u Protivína a obnova mokřadu Klokočínské louky

 • Rodvínov – obnova vodovodu a kanalizace

 • Rosice u Brna – vodní biotop Chroustov

 • Roudné – akustické úpravy obecního sálu

 • Roudné – dodávka stolů a židlí do obecního sálu

 • Roudné – multifunkční hřiště

 • Roudné – obnova části původního koryta Malše a tůní v k.ú. Roudné

 • Roudné – obnova vodovodu

 • Roudné – oprava povrchu místní komunikace „K Rybníčku“

 • Roudné – revitalizace obecního rybníka

 • Roudné – splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad

 • Roudné – veřejné osvětlení

 • Rudka – oprava Rudského rybníka

 • Rybářství Křtěnovice – rybářský nakladač a nákup valníku

 • Rybniční hospodářství, s.r.o. – obnova ekosystému NPR Lednické rybníky

 • Rybniční hospodářství, s.r.o. – odbahnění rybníka Skříň vč. rekonstrukce hráze

 • Řečice u Humpolce – odbahnění a oprava rybníka

 • Římov - Dolní Stropnice – zásobování pitnou vodou

 • Římov – intenzifikace ČOV

 • Římov – multifunkční hřiště

 • SATES ČECHY – vývoj firemního, výrobně řídícího systému, zřízení datové sítě a datových úložišť

 • Sepekov – modernizace komunální ČOV, projektová činnost

 • Skuhrov – odbahnění nádrže Rybniště

 • Slabčice – kanalizace a ČOV vč. m.č. Nemějice a Písecká Smoleč

 • Slapsko – rekonstrukce a odbahnění Vitanovického rybníka

 • Slavonice restaurování vitrážových oken v Kostele Božího Těla a sv. Ducha 

 • Slavonice – traktor s lesnickou nástavbou

 • Slavonice – revitalizace dvou měšťanských domů

 • Slavonice – zachytávání a využití dešťové vody

 • Sloupárna Majdalena – úspora vody ve výrobním procesu

 • Soběnov – dostavba kanalizace a novostavba ČOV, rozšíření vodovodní sítě

 • Soběnov – pořízení lesnické techniky

 • Srnín – odstranění sedimentu z usazovací nádrže

 • Staňkov – doplnění kanalizace

 • Staré Hodějovice – obnova vodovodu v ul. Hodějovická

 • Staré Hodějovice – U Veselských, odkanalizování, prodloužení vodovodu

 • Stráž nad Nežárkou – dodávka herních prvků pro dětské hřiště

 • Stráž nad Nežárkou – dopravní automobil pro jednotku SDH

 • Stráž nad Nežárkou – modernizace školního hřiště

 • Stráž nad Nežárkou – nákup CAS pro JSDH

 • Stráž nad Nežárkou – oprava fasády divadla

 • Stráž nad Nežárkou – pronájem vodních ploch města

 • Stráž nad Nežárkou – rekonstrukce kanalizace ul. Třeboňská a Pístinská

 • Stráž nad Nežárkou – rekonstrukce požární nádrže

 • Stráž nad Nežárkou – stavební úpravy a přístavba mateřské školy

 • Stříbřec – obnova Pazdernického rybníka

 • Stříbřec – rekonstrukce a odbahnění rybníka Nový Budínský

 • Střítež – kanalizace Raveň

 • Střítež – oprava místní komunikace Kaplice Nádraží, Raveň

 • Střítež – parkovací plocha

 • Střítež – rekonstrukce vodovodu v lokalitě Raveň

 • Studená intenzifikace úpravny vody

 • Studená oprava návesních rybníků v k.ú. Maršov

 • Studená rybník v k.ú. Domašín

 • Studená rybník v k.ú. Horní Bolíkov

 • Sudoměřice u Bechyně – nové učebny v základní škole a rekonstrukce plynové kotelny

 • Sudoměřice u Bechyně – obnova střechy sokolovny

 • Sudoměřice u Bechyně – rekonstrukce úpravny vody pro VS Bechyňsko

 • Sudoměřice u Bechyně – stavební úpravy místních komunikací

 • Sudoměřice u Bechyně – vodovod Bežerovice

 • Suchdol nad Lužnicí – nákup nového teleskopického nakladače

 • Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO – Posílení zabezpečenosti dodávky vody vodárenské soustavy

 • Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO – Větrný Jeníkov – výstavba RD Pod Zámkem

 • SVJ Lomského, Č. Budějovice – zateplení bytového domu

 • SVJ Veselí nad Lužnicí – zateplení bytového domu

 • Šebrov - Kateřina – ČOV a kanalizace

 • Štěměchy – revitalizace rybníka Pančák

 • Štičí líheň - ESOX – oprava Zámeckého rybníka

 • Štoky – odbahnění a rekonstrukce rybníka

 • Štoky – sběrný dvůr tříděného odpadu

 • Štoky – vodovod a splašková kanalizace v m.č. Studénka

 • Táborské soukromé gymnázium a ZŠ – energeticky úsporná opatření (zateplení objektu, rekuperace, FVE)

 • Temelín – oprava komunikace Rozova

 • Temelín – přeložka zámkové dlažby

 • Temelín – zastávka BUS a chodník

 • Temešvár – posílení vodovodu obce Temešvár, vrtaná studna VS-4

 • Tis – odbahnění a oprava rybníka "Netušil"

 • Tis – ZTV pro výstavbu RD

 • Trhové Sviny – ZŠ Trhové Sviny - učebna přírodních věd

 • Trhový Štěpánov – vodovodní přivaděč Trhový Štěpánov - Dalkovice - Střechov a vodovod Střechov

 • Třesov – odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže

 • Třešť – odbahnění a oprava vodní nádrže

 • Třešť – splašková kanalizace a ČOV Buková, Salavice

 • TS Nové Hrady – nákup nového komunálního vozidla 4x4 s nosičem kontejnerů vč. příslušenství

 • Tuchoměřice – víceúčelová hala

 • ​Újezdec a Chvalov u Červených Janovic obnova rybníka Luňák

 • Úmonín oprava a odbahnění nádrže v k.ú. Březová

 • VaK Jasinka mobilní zateplené odvodňovací zařízení čistírenských kalů

 • Valeč – pacht vodohospodářského majetku

 • Včelná – kanalizace a rozšíření vodovodu „Čtyři chalupy“

 • Velešín – přístavba a stavební úpravy mateřské školy

 • Velká Chyška – soustava rybníků „Na Zelené“

 • Věž – oprava a odbahnění Lihovarského rybníka

 • Věž – oprava silnice

 • Věž – rekonstrukce mostu přes Perlový potok

 • Věž – vodovodní přivaděč Krásná Hora - Jedouchov

 • Vidice – oprava a odbahnění Tuchotického rybníka

 • Vitín – dopravní automobil pro jednotku SDH

 • Vitín – obnova jednotlivých úseků vodovodní sítě

 • Vitín – prodloužení chodníků v obci

 • Vitín – prodloužení kanalizace a dostavba vodovodu

 • Vitín – rekonstrukce ČOV

 • Vitín – revitalizace rybníka Havlák

 • Vitín úprava návesního prostranství

 • Vladislav rekonstrukce vodní nádrže

 • Vlastiboř splašková kanalizace a centrální ČOV

 • Vlkov – novostavba vodovodu

 • Vlkov – obnova rybníka Blatec

 • Vlkov – stavební úpravy obecního domu

 • Vohryzková Jana  instalace fotovoltaiky a akumulace energie

 • Vojkov obnova lipové aleje

 • Vratěnín – rekonstrukce návesních nádrží

 • Všemyslice chodník podél silnice III/1411 na Přehájek

 • Všemyslice oprava místní komunikace v Neznašově

 • Všemyslice oprava střech obecních budov

 • Vyskytná nad Jihlavou VDJ + ÚV Hlávkov, zapojení vrtů H1, H1-A

 • Zahájí – čistírna odpadních vod, kanalizace a přeložka vodovodu

 • Zahájí – nákup malotraktoru

 • Zahájí – obnova kanalizace

 • Zahájí – rekonstrukce stávajícího chodníku, vjezdový dělící ostrůvek

 • Zahájí – veřejné osvětlení - EFEKT 2021

 • Zahájí – zvýšení bezpečnosti chodců

 • Záhoří u Bechyně – novostavba vodovodu

 • Záryby – čistírna odpadních vod

 • Zbytiny – novostavba vodovodu a posílení vodních zdrojů

 • Zliv – cisternová automobilová stříkačka (CAS - FZŠ)

 • Zliv – dodávka monolitického skateparku

 • Zliv – obnova kalolisu

 • Zliv – obnova veřejného osvětlení

 • Zliv – rekonstrukce hasičské zbrojnice

 • Zliv – stavební úpravy a rozšíření hokejbalového hřiště

 • Zliv – oplocení a rekonstrukce tenisových kurtů

 • Zliv – ZTV Varta a ZTV Vodojem

 • ZO ČSOP ONYX – revitalizace rašeliniště Horní Borková

 • ZO ČSOP Vlašim – budování a obnova tůní na Podblanicku

 • ZO ČSOP Vlašim – Veteran Tree Experience Transfer

 • Zvíkov u Lišova – dopravní automobil

 • Zvíkov u Lišova – stavební úpravy Nové ulice a ulice Ke Kapličce

 • Žďár – dostavba kanalizace v obci Žďár

 • ​Želiv kanalizace a ČOV Vřesník

 • Želiv kanalizace Brtná 

 • Želiv vodovod Želiv - Haštal - Brtná

 • Žinkovy dopravní automobil s nákladním přívěsem

 • Žinkovy  modernizace gastro provozu ZŠ a MŠ

 • Žinkovy nová hřbitovní zeď

 • ​Žinkovy obnova místní komunikace Březí

 • Žinkovy rekonstrukce kotelny a podlah v ZŠ a MŠ

 • Žinkovy stavební úpravy - pošta, infocentrum, knihovna

 • Žíšov obnova místních komunikací

 • Žíšov rekonstrukce návesní nádrže 

bottom of page