top of page

Reference

… rádi jsme se podíleli na těchto projektech:

 • AMPARA s.r.o. - fotovoltaická elektrárna

 • AMPARA s.r.o. - zavedení průmyslu 4.0

 • Auto Hégr, a.s. - zavedení nového informačního systému

 • Batelov - kanalizace a ČOV

 • Bednáreček - odkanalizování a čištění odpadních vod

 • Bělá nad Radbuzou - stavební úpravy objektu sociálních služeb

 • Bobrová - výstavba autobusového terminálu

 • Borovany, okr. Písek - novostavba kanalizace a ČOV

 • Borovany, okr. Písek - obnova rybníka v k.ú. Borovany

 • Borovany, okr. ČB - obnova rybníků ve správním území města Borovany

 • Boršov nad Vltavou - cyklostezka na levém břehu Vltavy - Boršov nad Vltavou, Homole, Planá

 • Boršov nad Vltavou - dopravní automobil

 • Boršov nad Vltavou - dostavba odborných učeben a školní dužiny 

 • Boršov nad Vltavou - multifunkční traktor

 • Boršov nad Vltavou - odkanalizování oblasti Poříčí - Březí

 • Boršov nad Vltavou - stavba chodníku v Poříčské ulici

 • Božetice - obnova Mlýnské stoky po povodni

 • Božetice - dopravní automobil s přívěsem nákladním (SDH)

 • Božetice - oprava místních komunikací

 • Božejovice - novostavba kanalizace a ČOV

 • Branišov - kanalizace a ČOV

 • Branišov - rozšíření a obnova kanalizace

 • Březí u Žinkov - výstavba vodních nádrží

 • Budíkov - odbahnění a oprava rybníka

 • Budíkov - nákup obecního traktoru

 • Budislav - oprava Zámeckého rybníka

 • Budišov - společně za poznáním (konektivita, nábytek, pomůcky, rekonstrukce budovy ZŠ)

 • Budišov - vzduchotechnika, FVE, zateplení, zdroj tepla a otopná soustava pro budovu MŠ

 • Bujanov, Skoronice - kanalizace a ČOV

 • Cehnice - kanalizace a ČOV

 • CZECH-METAL s.r.o. - dotřídění a úprava vybraných odděleně sbíraných složek komunálního odpadu - bubnový třídič, manipulační vozík, velkoobjemové kontejnery, střihací nůžky, pásový dopravník

 • Čakov - kanalizace a ČOV

 • Čejkovice - dostavba kanalizace

 • Červená Řečice - oprava a odbahnění rybníka

 • Česká Olešná - rekonstrukce rybníka Zámecký

 • Český Rudolec - rekonstrukce vodovodu

 • Český rybářský svaz, z. s., m.o. Kutná Hora - oprava rybníku Vrabcov

 • Český svaz ochránců přírody - pořízení techniky pro projekt "Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů"

 • Čikov - obytná zóna

 • Čikov - víceúčelové sportovní hřiště

 • ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. - revitalizace Labiště pod Černou a revitalizace Mělnického Labiště

 • Dasný - novostavba ČOV a dostavba kanalizace

 • Dasný - obnova kanalizace DN500

 • Dasný - protipovodňová opatření

 • Dasný - rekonstrukce místní komunikace

 • Dehtáře - návěstí rybník

 • Dírná - vodovodní síť Dírná, Závsí, Zářičí a Nová Ves

 • Dobronice - obnova vodních zdrojů

 • Dobronice - úpravna vody

 • Dobronín - obnova rybníka Holotympl

 • Dobroutov - splašková kanalizace a ČOV

 • Dobroutov - vodovod, vodojem a úpravna vody

 • Dolní Cerekev - vodovod, intenzifikace úpravny vody

 • Dolní Lažany - splašková kanalizace

 • Dolní Pěna - kanalizace a ČOV

 • Doubí nad Lužnicí - výstavba rybníka

 • Doudleby - novostavba kanalizace a ČOV

 • Doudleby - multifunkční hřiště

 • Drahotěšice - oprava a odbahnění rybníka

 • Drahotěšice - přeložka kanalizace

 • Dražíč - opravy a odbahnění vodních děl po povodni

 • Dražíč - rekonstrukce vodojemu

 • Dráchov - revitalizace Dráchovských tůní – I. a II. etapa

 • Drhovice - kanalizace a ČOV

 • Dubné - chodníky Křenovice a Třebín

 • Dubné - kanalizace jihovýchod

 • Dubné - stavba sportovního areálu

 • Dvory nad Lužnicí - čištění odpadních vod (domovní ČOV)

 • Dvory nad Lužnicí - dostavba vodovodu

 • Dvory nad Lužnicí - oprava stávajících komunikací

 • Dvory nad Lužnicí - vodojem

 • Dvory nad Lužnicí - záložní a posilový zdroj pitné vody - vrt HV-2

 • ENVY RECYCLING s.r.o. - Snížení energetické náročnosti recyklační linky

 • Hamerský potok - podpora biodiverzity NPP Kaproun

 • Herálec - dostavba splaškové kanalizace

 • Hněvkovice - prodloužení vodovodu

 • Hodětín - vodovod Blatec

 • Hodonice - novostavba kanalizace a ČOV

 • Hoch a synové 1899, s.r.o. - fotovoltaická elektrárna vč. akumulace energie

 • Holašovice - rekonstrukce vodojemu

 • Homole - kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole

 • Horní Kněžeklady - novostavba vodovodu

 • Horní Kruty - kanalizace a ČOV

 • Horní Pěna - dostavba kanalizace a ČOV Malíkov nad Nežárkou

 • Horní Rápotice - odbahnění a oprava Dolního rybníka

 • Horní Rápotice - revitalizace návsi

 • Horní Skrýchov - novostavba kanalizace a ČOV

 • Horní Stropnice - FZŠ - cisternová automobilová stříkačka

 • Horní Stropnice - kořenová ČOV a kanalizace Světví

 • Horní Stropnice - revitalizace návsi Světví

 • Hosín - oprava místních komunikací

 • Hrdějovice - modernizace hřiště ZŠ a tělocvičny

 • Hrdějovice - multifunkční hřiště

 • Hrdějovice - obnova komunikace 20c

 • Hrdějovice - obnova vodovodu Na Návsi

 • Hrdějovice - obnova vodovodu v ulici Těšínská a Hlubocká

 • Hrdějovice - Základní škola Dr. M. Tyrše - přístavba šaten

 • Humpolec - oprava a odbahnění rybníků v k.ú. Petrovice

 • Hvozdec - herní prvky ve veřejném prostoru (workout)

 • Hvozdec - oprava místní komunikace

 • H. Z. C. J. a.s. - instalace fotovoltaiky a akumulace energie

 • Chelčice - cyklostezka  Chelčice - Vodňany

 • Chelčice - víceúčelové hřiště s umělým povrchem

 • Chelčice - dopravní automobil (SDH)

 • Chelčice - sociální byty

 • Chelčice - komunitní centrum

 • Chelčice - multifunkční objekt

 • Chelčice - pořízení multifunkčního samochodného žacího stroje

 • Chelčický domov sv. Linharta - rekonstrukce a vybavení objektu pro vytvoření zázemí STD Chelčického domova sv. Linharta

 • Chelčický domov sv. Linharta - zkvalitnění zázemí a vybavení sociálních služeb

 • Chvalšiny - obnova kanalizace

 • Chvalšiny - obnova kanalizace v k.ú. Borová u Chvalšin

 • Chvalšiny - Hejdlov, Vrt H - 1

 • Chýnov u Tábora - novostavba retenční nádrže

 • Jankov - kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice

 • Jasenice - zateplení a výměna oken obecního úřadu

 • Jedlany - dostavba kanalizace a novostavba ČOV

 • Jetětice - posílení vodovodu, nový vodní zdroj

 • Jetětice - inženýrské sítě Jetětické Samoty

 • Jetětice - kanalizace Jetětické Samoty

 • Jetětice - veřejné osvětlení Jetětické Samoty

 • Jetětice - oprava komunikace Jetětické Samoty

 • Jihočeská univerzita v ČB - laboratoř nemocí ryb

 • Jihočeská univerzita v ČB - obnova a rozšíření přístrojového vybavení FROV JU a centra CENAKVA

 • Jihočeská univerzita v ČB - rekonstrukce a změna užívání „stodoly“

 • Jihočeská univerzita v ČB - reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu

 • Jilem - ČOV a kanalizace

 • Jistebnice - nový vodní zdroj pro Hůrku u Jistebnice

 • Jistebnice - pořízení lesnické techniky

 • Jílovice - dětské hřiště u MŠ

 • Jílovice - pořízení traktoru do lesního hospodářství

 • Jílovice - náhradní zdroj vody – vrt HV 2

 • Jílovice - nákup stroje k údržbě veřejných prostranství

 • Jílovice - víceúčelové sportovní hřiště

 • Jílovice - vodovod Lipnice, Kramolín, Jílovice nádraží

 • Kamenný Újezd - Krasejovka – čistírna odpadních vod

 • Kamenný Újezd - vodovod Milíkovice

 • Kamenný Újezd - rekonstrukce vodojemu, čerpací stanice a ATS

 • Kladeruby nad Oslavou - splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou (TDI)

 • Kluky - posílení vodních zdrojů, vrt S1, doplnění technologie ÚV

 • Kojetín - zásobování vodou a odkanalizování obce

 • Kolpingovo dílo ČR - rekonstrukce TK Sejřek

 • Komařice - zásobování pitnou vodou

 • Komárov - kanalizace a ČOV

 • Košice - novostavba vodovodu pro místní část Doubí

 • Košice - sanace požární nádrže

 • Košice - splašková kanalizace pro místní část Doubí

 • Kotlasy - splašková kanalizace

 • Kozlov - obnova místní komunikace

 • Kozlov - rekonstrukce obecního rybníku v Leštině

 • Kozlov - revitalizace obecních rybníků v k.ú. Vrbka

 • Kožlí - odbahnění a oprava rybníka

 • Kožlí - rozšíření kanalizace

 • Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje - KLIMAGRÜN - Výsadby zeleně I.

 • Kralice nad Oslavou - chodník u silnice I. třídy č. 23

 • Kralice nad Oslavou - inženýrské sítě a ATS v lokalitě „Na Horkách“

 • Kralice nad Oslavou - místní komunikace v obci Horní Lhotice 

 • Krasoňov - oprava manipulačního objektu a výstavba bezpečnostního přelivu rybníka Tuksa

 • Křivsoudov - intenzifikace ČOV

 • Kšely - výstavba vodní nádrže Hrstkov

 • Kunžak - bikepark

 • Kunžak - nákup CAS pro JSDH

 • Kunžak - obnova rybníků v k.ú. Valtínov

 • Kunžak - prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu

 • Kunžak - rekonstrukce ulice Žižkova, komunikace, veřejné osvětlení, místní rozhlas, kanalizace a vodovod

 • Kunžak - stavební úpravy MŠ

 • Libín - dopravní automobil pro jednotku SDH

 • Libín - multifunkční hřiště a pevněná plocha

 • Libín - nákup techniky pro lesní hospodářství

 • Libín - oprava místní komunikace 9c

 • Luka nad Jihlavou - komunikace v lokalitě U dvoru II

 • Luka nad Jihlavou - výstavba splaškové a dešťové kanalizace

 • Luka nad Jihlavou - zhotovitel PD pro rozšíření ČOV a výstavbu kanalizace v m.č. Otín

 • Lutová – rybník s litorálním pásmem a tůněmi

 • Majdalena - splašková kanalizace a ČOV

 • Maleč - čistírna odpadních vod a kanalizace, rekonstrukce vodovodu

 • Malonty - nákup lesní techniky

 • Malonty - obnova sportovišť v ZŠ

 • Malonty - zateplení bytového domu

 • Malšice - intenzifikace a modernizace ČOV

 • Mezná - kanalizace a centrální ČOV

 • Mezná - výstavba nového vodojemu a vodovodu

 • Městské lesy Vimperk - nákup lesního vyvážeče

 • Mikroregion Chelčicko-Lhenický - příprava studií pro zmírnění dopadů klimatických změn

 • Míchov - obnova rybníka

 • Mladošovice - nákup traktoru

 • Mladošovice - oprava rybníka

 • Mladošovice - úprava vodní nádrže Lhota u Vlachovic

 • Mladošovice - vodojem

 • Mladošovice - Lhota - dopravní automobil pro jednotku SDH

 • Mnich - vodní nádrž Klinkov

 • Mysliboř - vodovodní přivaděč a zásobovací řady

 • Myslivecký spolek HABERSKÝ VRCH - mokřadní plochy v LBK 0441, k.ú. Lipí

 • Načeradec - vodovod Dolní Lhota

 • Nová Říše - dostavba kanalizace a ČOV

 • Obrataň - výstavba rybníka Vrška

 • Okoř - obohacení vodního režimu rybníka Okoř

 • Olešná - kanalizace a ČOV

 • Olešnice - jazyková učebna ZŠ, zajištění konektivity školy a vybavení jazykové učebny

 • Olešnice - obnova a doplnění chodníků

 • Olešník - úpravy kanalizace a vodovodu

 • Opařany - oprava komunikace po povodních v k.ú. Oltyně

 • Orlina - revitalizace, oprava a odbahnění vodního toku

 • Orlík nad Vltavou - oprava a zabezpečení Hrejkovického rybníka

 • Osek - vodovod Petrovice a Rohozná

 • Paseky - obnova rybníka a obslužná komunikace

 • Paseky - rekonstrukce požární zbrojnice

 • Paseky - zdrojové posílení vodovodu

 • PEKSTRA spol. s r.o. - instalace fotovoltaiky a akumulace energie

 • Petříkov - obnova místních komunikací

 • Petříkov - změna stavby č.p. 25 na obecní byty

 • Pištín - dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním (SDH)

 • Pištín - novostavba kanalizace a ČOV

 • Pištín - oprava kaple Nejsvětější srdce páně v Češnovicích

 • Pištín - oprava místních komunikací a chodníků

 • Pištín - prodloužení vodovodu Zálužice

 • Pištín - přístavba pavilonu mateřské školy

 • Pištín - rekonstrukce víceúčelového hřiště v Češnovicích

 • Pištín - sportovně relaxační areál

 • Pištín - výměna dopravního značení

 • Pístina - rekonstrukce a obnova rybníku Koralova Sádka

 • Planá u Českých Budějovic - kanalizace a vodovod

 • Planá u Českých Budějovic - rekonstrukce místní komunikace

 • Plav - obnova povrchu hokejbalového hřiště

 • Plav - obnova zásobního řadu vodovodu

 • Plav - přemístění kanalizační čerpací stanice, dostavba a úprava kanalizace a prodloužení vodovodu

 • Plav - revitalizace pravého břehu Malše

 • Plav - vybudování hřiště

 • Plav - zvýšení kapacity ČOV

 • Plavsko - oprava rybníka Rohlík

 • Pneu Tiger s.r.o. - energetické úspory v areálu provozovny společnosti v Příbrami

 • Polná - likvidace komunálních odpadů

 • Popelín - nová hasičská zbrojnice

 • Popelín - obnova vodovodu

 • Popelín - prodloužení vodovodu, kanalizace a STL plynovodu

 • Popelín - splašková kanalizace a ČOV

 • Popůvky - odkanalizování obce

 • Povltavská stavební společnost s.r.o. - fotovoltaická elektrárna s akumulací a úspory energií

 • Pošná - oprava a odbahnění rybníka Nesvačily

 • Prachatice - tunelová krytá střelnice

 • Prosenice - revitalizace slepého ramene, k.ú. Proseničky

 • Přehořov - vodovod Hrušova Lhota

 • Přísečná - dopravní automobil pro jednotku SDH

 • Putimov - připojení vrtu HVP-1 na vodovod

 • Rabí - oprava místní komunikace

 • Radenín - kanalizace a ČOV v m.č. Kozmice

 • Radětice - dostavba kanalizace a ČOV

 • Radošovice - kanalizace Kapsova Lhota

 • Rantířov - splašková kanalizace a ČOV + rekonstrukce vodovodu

 • Rataje - dostavba vodovodu a rekonstrukce vodojemu

 • Rataje - dostavba vodovodu, kanalizace a komunikace pro nové stavební parcely (ZTV)

 • REVITA CZ - revitalizace rybníka Skalský u Protivína a obnova mokřadu Klokočínské louky

 • Rosice u Brna - vodní biotop Chroustov

 • Roudné - akustické úpravy obecního sálu

 • Roudné - multifunkční hřiště

 • Roudné - obnova části původního koryta Malše a tůní v k.ú. Roudné

 • Roudné - obnova vodovodu

 • Roudné - oprava povrchu místní komunikace „K Rybníčku“

 • Roudné - revitalizace obecního rybníka

 • Roudné - splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad

 • Roudné - veřejné osvětlení

 • Rudka - oprava Rudského rybníka

 • Rybářství Křtěnovice - rybářský nakladač a nákup valníku

 • Rybniční hospodářství, s.r.o. - obnova ekosystému NPR Lednické rybníky

 • Rybniční hospodářství, s.r.o. - odbahnění rybníka Skříň vč. rekonstrukce hráze

 • Řečice u Humpolce - odbahnění a oprava rybníka

 • Římov - Dolní Stropnice – zásobování pitnou vodou

 • Římov - intenzifikace ČOV

 • Římov - multifunkční hřiště

 • SATES ČECHY - vývoj firemního, výrobně řídícího systému, zřízení datové sítě a datových úložišť

 • Sepekov - modernizace komunální ČOV, projektová činnost

 • Skuhrov - odbahnění nádrže Rybniště

 • Slabčice - kanalizace a ČOV vč. m.č. Nemějice a Písecká Smoleč

 • Slapsko - rekonstrukce a odbahnění Vitanovického rybníka

 • Slavonice - restaurování vitrážových oken v Kostele Božího Těla a sv. Ducha 

 • Slavonice - traktor s lesnickou nástavbou

 • Slavonice - revitalizace dvou měšťanských domů

 • Slavonice - zachytávání a využití dešťové vody

 • Sloupárna Majdalena - úspora vody ve výrobním procesu

 • Soběnov - dostavba kanalizace a novostavba ČOV, rozšíření vodovodní sítě

 • Soběnov - pořízení lesnické techniky

 • Srnín - odstranění sedimentu z usazovací nádrže

 • Staňkov - doplnění kanalizace

 • Staré Hodějovice - obnova vodovodu v ul. Hodějovická

 • Staré Hodějovice - U Veselských, odkanalizování, prodloužení vodovodu

 • Stráž nad Nežárkou - dodávka herních prvků pro dětské hřiště

 • Stráž nad Nežárkou - dopravní automobil pro jednotku SDH

 • Stráž nad Nežárkou - modernizace školního hřiště

 • Stráž nad Nežárkou - nákup CAS pro JSDH

 • Stráž nad Nežárkou - oprava fasády divadla

 • Stráž nad Nežárkou - pronájem vodních ploch města

 • Stráž nad Nežárkou - rekonstrukce kanalizace ul. Třeboňská a Pístinská

 • Stráž nad Nežárkou - rekonstrukce požární nádrže

 • Stráž nad Nežárkou - stavební úpravy a přístavba mateřské školy

 • Stříbřec - obnova Pazdernického rybníka

 • Stříbřec - rekonstrukce a odbahnění rybníka Nový Budínský

 • Střítež - kanalizace Raveň

 • Střítež - oprava místní komunikace Kaplice Nádraží, Raveň

 • Střítež - parkovací plocha

 • Střítež - rekonstrukce vodovodu v lokalitě Raveň

 • Studená - intenzifikace úpravny vody

 • Studená - oprava návesních rybníků v k.ú. Maršov

 • Studená - rybník v k.ú. Domašín

 • Studená - rybník v k.ú. Horní Bolíkov

 • Sudoměřice u Bechyně - nové učebny v základní škole a rekonstrukce plynové kotelny

 • Sudoměřice u Bechyně - rekonstrukce úpravny vody pro VS Bechyňsko

 • Sudoměřice u Bechyně - stavební úpravy místních komunikací

 • Sudoměřice u Bechyně - vodovod Bežerovice

 • Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO - Posílení zabezpečenosti dodávky vody vodárenské soustavy

 • Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO - Větrný Jeníkov – výstavba RD Pod Zámkem

 • SVJ Lomského, Č. Budějovice - zateplení bytového domu

 • SVJ Veselí nad Lužnicí - zateplení bytového domu

 • Šebrov – Kateřina - ČOV a kanalizace

 • Štěměchy - revitalizace rybníka Pančák

 • Štičí líheň - ESOX - oprava Zámeckého rybníka

 • Štoky - odbahnění a rekonstrukce rybníka

 • Štoky - sběrný dvůr tříděného odpadu

 • Štoky - vodovod a splašková kanalizace v m.č. Studénka

 • Táborské soukromé gymnázium a ZŠ - energeticky úsporná opatření (zateplení objektu, rekuperace, FVE)

 • Temešvár - posílení vodovodu obce Temešvár, vrtaná studna VS-4

 • Tis - odbahnění a oprava rybníka "Netušil"

 • Tis - ZTV pro výstavbu RD

 • Trhové Sviny - ZŠ Trhové Sviny - učebna přírodních věd

 • Trhový Štěpánov - vodovodní přivaděč Trhový Štěpánov - Dalkovice - Střechov a vodovod Střechov

 • Třesov - odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže

 • Třešť - odbahnění a oprava vodní nádrže

 • Třešť - splašková kanalizace a ČOV Buková, Salavice

 • TS Nové Hrady - nákup nového komunálního vozidla 4x4 s nosičem kontejnerů vč. příslušenství

 • Tuchoměřice - víceúčelová hala

 • ​Újezdec a Chvalov u Červených Janovic - obnova rybníka Luňák

 • Úmonín - oprava a odbahnění nádrže v k.ú. Březová

 • VaK Jasinka - mobilní zateplené odvodňovací zařízení čistírenských kalů

 • Valeč - pacht vodohospodářského majetku

 • Včelná - kanalizace a rozšíření vodovodu „Čtyři chalupy“

 • Velká Chyška - soustava rybníků „Na Zelené“

 • Věž - oprava a odbahnění Lihovarského rybníka

 • Věž - oprava silnice

 • Věž - vodovodní přivaděč Krásná Hora - Jedouchov

 • Vidice - oprava a odbahnění Tuchotického rybníka

 • Vitín - dopravní automobil pro jednotku SDH

 • Vitín - obnova jednotlivých úseků vodovodní sítě

 • Vitín - prodloužení chodníků v obci

 • Vitín - prodloužení kanalizace a dostavba vodovodu

 • Vitín - rekonstrukce ČOV

 • Vitín - revitalizace rybníka Havlák

 • Vitín - úprava návesního prostranství

 • Vladislav - rekonstrukce vodní nádrže

 • Vlastiboř - splašková kanalizace a centrální ČOV

 • Vlkov - novostavba vodovodu

 • Vlkov - obnova rybníka Blatec

 • Vlkov - stavební úpravy obecního domu

 • Vohryzková Jana - instalace fotovoltaiky a akumulace energie

 • Vojkov - obnova lipové aleje

 • Vratěnín - rekonstrukce návesních nádrží

 • Všemyslice - chodník podél silnice III/1411 na Přehájek

 • Všemyslice - oprava místní komunikace v Neznašově

 • Vyskytná nad Jihlavou - VDJ + ÚV Hlávkov, zapojení vrtů H1, H1-A

 • Zahájí - čistírna odpadních vod, kanalizace a přeložka vodovodu

 • Zahájí - nákup malotraktoru

 • Zahájí - obnova kanalizace

 • Zahájí - rekonstrukce stávajícího chodníku, vjezdový dělící ostrůvek

 • Zahájí - veřejné osvětlení - EFEKT 2021

 • Zahájí - zvýšení bezpečnosti chodců

 • Záhoří u Bechyně - novostavba vodovodu

 • Záryby - čistírna odpadních vod

 • Zbytiny - novostavba vodovodu a posílení vodních zdrojů

 • Zliv - cisternová automobilová stříkačka (CAS - FZŠ)

 • Zliv - dodávka monolitického skateparku

 • Zliv - obnova kalolisu

 • Zliv - obnova veřejného osvětlení

 • Zliv - rekonstrukce hasičské zbrojnice

 • Zliv - stavební úpravy a rozšíření hokejbalového hřiště

 • Zliv - oplocení a rekonstrukce tenisových kurtů

 • Zliv - ZTV Varta a ZTV Vodojem

 • ZO ČSOP ONYX - revitalizace rašeliniště Horní Borková

 • ZO ČSOP Vlašim - budování a obnova tůní na Podblanicku

 • ZO ČSOP Vlašim - Veteran Tree Experience Transfer

 • Zvíkov u Lišova - dopravní automobil

 • Zvíkov u Lišova - stavební úpravy Nové ulice a ulice Ke Kapličce

 • Žďár - dostavba kanalizace v obci Žďár

 • ​Želiv - kanalizace a ČOV Vřesník

 • Želiv - kanalizace Brtná 

 • Želiv - vodovod Želiv – Haštal – Brtná

 • Žinkovy - dopravní automobil s nákladním přívěsem

 • Žinkovy - nová hřbitovní zeď

 • ​Žinkovy - obnova místní komunikace Březí

 • Žinkovy - rekonstrukce kotelny a podlah v ZŠ a MŠ

 • Žinkovy - stavební úpravy - pošta, infocentrum, knihovna

 • Žíšov - obnova místních komunikací

 • Žíšov - rekonstrukce návesní nádrže 

bottom of page