top of page

O nás...


Jsme ryze česká společnost se zaměřením na podporu přípravy, realizace a následný provoz zejména vodohospodářských staveb. 

Jedná se o vodovody, kanalizace, úpravny pitných vod a čistírny vod odpadních, protipovodňová opatření, revitalizace vodních toků a nádrží, výstavbu rybníků a mokřadů, ale také objekty občanské vybavenosti měst a obcí ČR, školy a školky, bytové domy a ostatní pozemní stavby, historicky cenné objekty, technické vybavení měst a obcí (dopravní prostředky pro JSDH, technika pro údržbu veřejných prostranství) a v neposlední řadě přístrojové vybavení univerzit, výzkumných ústavů apod.

Každoročně řešíme společně se starosty měst a obcí výstavbu a rekonstrukci vodohospodářských staveb za stovky miliónů Kč.

V posledních měsících pomáháme ve větší míře připravovat projekty zaměřené na úsporu energií, zejména instalaci fotovoltaických systémů s bateriovým úložištěm.

Výstavba, obnova a provoz vodohospodářských staveb 

Ing. Kamil Rucký

info@czvoda.cz

+420 702 058 505

 

Zadávací a výběrová řízení, veřejné a dotované zakázky

Ing. Martina Gabrielová

martina@czvoda.cz

+420 602 485 277

Komplexní poradenství v oblasti vodního hospodářství
bottom of page