top of page

Oblasti spolupráce

 

S naší plnou podporou můžete počítat ve všech etapách přípravy, realizace a následného provozu Vašeho investičního záměru:

 

  • projednání investičního záměru s investorem/provozovatelem

  • výběr vhodného způsobu financování, prověření dotačních možností

  • vypracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele projekčních prací,

  • administrace výběrového řízení na dodavatele projekčních prací a účast na projednání jednotlivých etap projektové přípravy

  • zajištění vhodného dotačního zdroje – rozhodnutí o poskytnutí dotace

  • vypracování textové části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby

  • administrace zadávacího řízení na dodavatele stavby vč. zajištění zákonných povinností při uveřejňování na Profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek

  • zpracování provozního řádu, plánu obnovy a investic

  • vypracování povinných hlášení spojených s provozem vodohospodářské infrastruktury

  • kalkulace vodného a stočného

vodohospodářské investice
bottom of page