top of page

Pravidelná vodohospodářská hlášení

  • VUME - vybrané údaje majetkové evidence

  • VUPE - vybrané údaje provozní evidence

  • ISPOP - základní údaje předávané znečišťovatelem

  • Kalkulace cen pro vodné a stočné

  • Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné

  • Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace

  • Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích (ČSÚ)

vodohospodářská hlášení
bottom of page